RT311 near Salem, VA

[YOUTUBE]jrZTxJeGskk[/YOUTUBE]